Obligacje skarbowe i korporacyjne

Wszystko co musisz wiedzieć na temat inwestycji w obligacje

Inwestując w obligacje trzeba uwzględniać koszty

Zyski z papierów dłużnych mogą zostać okrojone w dużej części przez koszty transakcyjne. Najbardziej odczują to drobni inwestorzy inwestujący niewielkie kwoty, zwłaszcza na krótki okres. Biura maklerskie zwyczajowo pobierają 0,19 proc. prowizji od internetowego zlecenia kupna lub sprzedaży.

Ipopema TFI zaoferuje nowe fundusze

Za sprawą rozbudowanej oferty strategii szytych na miarę Ipopema TFI uzyskała miano największego towarzystwa na rynku. W tym roku planuje rozszerzyć ofertę także w innych obszarach. Na koniec 2015 roku aktywa Ipopema TFI warte były blisko 48 mld zł.

Fundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych jest produktem dla inwestorów ceniących klasykę. Strategia, którą przyjęto w funduszu opiera się głównie o pozycjonowanie portfela na polskiej krzywej rentowności, a wszelkie mnie standardowe rozwiązania wykorzystywane są w ograniczonym zakresie lub w ogóle.

Systematyczny wykup obligacji może mieć swoje zalety

Praktyka ustalania sztywnego terminu zapadalności obligacji jest na tyle powszechna, że trudno wyobrazić sobie alternatywne rozwiązania. Wcześniejszy wykup uznawany jest za czynnik ryzyka z punktu widzenia inwestora. Jednak można do tej kwestii podejść zupełnie inaczej.
Wiadomości GPW: