Obligacje skarbowe i korporacyjne

Wszystko co musisz wiedzieć na temat inwestycji w obligacje

Obligacje mogą zyskać na obniżce stóp procentowych

Z ostatnich danych makroekonomicznych wynika, że polska gospodarka zwalnia. Według Union Investment TFI coraz bardziej prawdopodobna jest pierwsza od kilkunastu miesięcy obniżka stóp procentowych. Według danych GUS tempo wzrostu PKB w I kwartale wyniosło jedynie +3,0 proc.

Goldman Sachs odradza akcje i obligacje

W ocenie amerykańskiego banku inwestycyjnego Goldman Sachs rynek uznał , że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest lokalnym szokiem negatywnie wpływającym na wzrost gospodarczy głównie Wielkiej Brytanii i Europy, ale takim, który może spowodować dalsze luzowanie

Specjaliści stawiają na obligacje krótkoterminowe

W ocenie specjalistów banku Raiffeisen krajowe obligacje o krótszych terminach do wykupu stanowią obecnie bardziej konkurencyjną propozycję inwestycyjną od obligacji długoterminowych. W piątek 22 kwietnia br. rentowności 10-letnich obligacji skarbowych

Inwestując w obligacje trzeba uwzględniać koszty

Zyski z papierów dłużnych mogą zostać okrojone w dużej części przez koszty transakcyjne. Najbardziej odczują to drobni inwestorzy inwestujący niewielkie kwoty, zwłaszcza na krótki okres. Biura maklerskie zwyczajowo pobierają 0,19 proc. prowizji od internetowego zlecenia kupna lub sprzedaży.
Wiadomości GPW: